سبک زندگی

حفظ سلامت کارمندان در محیط کار

ارتقای سلامت شغلی در برگیرنده هر اقدامی در جهت افزایش رفاه افراد در محیط شغلی است که توسط خود کارکنان، کارفرمایان آنها یا جامعه صورت گیرد. اگرچه بیماری‌های مزمن مانند بیماری‌های قلبی، دیابت تیپ 2 و انواع سرطان‌ها، کیفیت زندگی فرد را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهند، با پیروی از شیوه زندگی سالم می‌توان از بروز بسیاری از این بیماری‌ها پیشگیری کرد.

مرکز سلامت

تاثیر منفی نور آبی بر متابولیسم بدن

تحقیقات جدید حاکی از آن است که قرار گرفتن در معرض نور آبی روشن همانند نور گوشی‌های هوشمند می‌تواند روی متابولیسم بدن انسان تاثیر بگذارد که این امر احتمالا باعث افزایش وزن می‌شود و همچنین می‌تواند روی توانایی‌های بدن ما در تنظیم مقدار گلوکز اثرگذار باشد.

مراکز پاراکلینیکی همکار