مرکز سلامت

والدین درمورد اسکولیوز کودکان به این 5 نکته توجه کنند

اسکولیوز به معنای انحراف جانبی ستون مهره است.اسکولیوز یکی از بیماریهای شایع ستون فقرات است که اغلب در نوجوانان دیده می شود.

مراکز مورد تایید