مرکز سلامت

اسکن کولون و تشخیص سرطان با کپسول قابل بلع

این سیستم آزمایشی از اشعه ایکس با دوز بسیار کم استفاده می‌کند و با به کاربردن تکنولوژی‌های ارتباطی بی‌سیم، به اسکن داخل کولون می‌پردازد، در حالی که بیمار کارهای روزانه خود را انجام می‌دهد. این کپسول پس از عبور از دستگاه گوارش، یک نقشه 3 بعدی از سطح داخلی کولون ترسیم می‌کند.

مراکز پاراکلینیکی همکار