سبک زندگی

با این حرکات ورزشی، از کمر درد پیشگیری کنید

عضلات ضعیف، بخصوص عضلات هسته ای و لگن، گاه موجب درد یا آسیب کمر می شوند. درد در قسمت پایین کمر باعث مختل شدن فعالیت های روزانه می شود. اما تحقیقات نشان داده است که ورزش های تقویت عضلات درد را کاهش داده و عملکرد بدن را بهبود می بخشند.

مراکز پاراکلینیکی همکار