مرکز سلامت

حمله قلبی خاموش را جدی بگیرید

یکی از انواع حملات قلبی، حمله قلبی خاموش است که به دلیل عدم وجود هر نوع نشانه پیش از ظهور، بسیار خطرناک بوده و قابل پیش‌بینی نیست. بهترین گزینه برای اجتناب از این عارضه، داشتن سبک زندگی سالم و انجام تمرینات ورزشی است.

مراکز پاراکلینیکی همکار