مرکز سلامت

تصورات غلط درباره سرطان پستان

اگر با معاینه خود متوجه وجود توده ای در بافت پستان شدید توجه بیشتر و بررسی آن ضروری است اما سریع نتیجه گیری نکنید. به جای نگرانی و افکار منفی بهتر است هرچه سریع تر به پزشک مراجعه کنید تا درصورت لزوم درمان های لازم هرچه زودتر شروع شود. بسیاری از نتیجه گیری های غلط ما ناشی از تصورات اشتباهی است که با ناآگاهی از بیماری و علائم آن در ذهنمان نقش بسته است.

مراکز پاراکلینیکی همکار