10 روش طبیعی درمان افسردگی

۱۵۱۱
کامنت ۰
۱۳:۰۱ ۱۳۹۳/۰۸/۱۹
برنامه ثابت بچینید
تعیین هدف
ورزش کردن
سالم بخورید
خواب کافی
مسئولیت‌گریزی
مقابله با افکار منفی
بیماران بی‌نسخه
کارهای تازه
شاد باشید
کلینیک آنلاین پزشکی
در بحث شرکت کنید
ورود