13 روش برای اینکه سریع تر به خواب بروید

۲۷۷۶
کامنت ۰
۱۰:۲۵ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰
یک روال منظم برای رفتن به اتاق خواب ایجاد کنید
اتاق خود را برای خواب مجهز کنید
برای کوک کردن ساعت از تلفن همراه خود استفاده نکنید
نفس عمیق بکشید
عضلات خود را شل کنید
ذهن خود را سرگرم یک ورزش ذهنی کنید
از تخت خارج شوید
نگرانی‌ها را با خود به تختخواب نبرید
ساعت را از خود دور کنید
یک رویای زیبا را تجسم کنید
در طول روز به میزان کافی فعالیت داشته باشید
از بالشت بهتری استفاده کنید
به دکتر مراجعه کنید
کلینیک آنلاین پزشکی
در بحث شرکت کنید
ورود