چند تمرین ورزشی در خانه، بدون باشگاه هم می توان ورزش کرد!

۳۱۳۳
کامنت ۰
۲۳:۴۶ ۱۳۹۲/۰۸/۲۵
حرکت Wood Chop
کشش طناب در حالت ایستاده
حرکاتی برای سوزاندن چربی
بارفیکس
حرکت شنا
حرکت شنای کاهشی
حرکت پرشی و قدرتی
اسکوات پرشی
پرش لانژ
چگونه چربی شکم را اصلاح کنیم؟
اسکوات با وزنه
همسترینگ بلستر با یک پا
صندلی شیب دار
صندلی دو شیب دار
پلانک ابتدایی
پلانک دینامیک
همسترینگ با دو پا
پلانک توپی با کشش شانه
کمر را محافظت کنید
زیاد می نشینید؟
چند تکرار برای من مناسب است؟
webmd
در بحث شرکت کنید
ورود