12 حرکت ورزشی در 7 دقیقه!

۲۲۴۰
کامنت ۱
۱۲:۲۴ ۱۳۹۳/۰۴/۰۴
حرکت پروانه
نشستن به کمک دیوار
دراز و نشست
کرانچ
حرکت استپ
اسکوات
شیب ماهیچه سه سر روی صندلی
حرکت پلانک
در جا زدن
حرکت خیز
Push-Up و چرخیدن
پلانک یک طرفه
کلینیک آنلاین پزشکی
در بحث شرکت کنید
ورود

  • سلام چه ورزش هایی برای کاهش بیماریهای ناشی از اسید اوریک توصیه می نمایید