آزمايشگاه پاتوبيولوژي سپيد
آزمايشگاه پاتوبيولوژي سپيد

دکتر الهه کیهانی


متخصص پاتولوژی

دکتر رعنا امینی


متخصص پاتولوژی
  • مجهز به امکانات تشخیصی نوین
  • بخش سینولوژی و پاتولوژی
  • تایید شده توسط دانشگاه علوم پزشکی البرز در زمینه تشخیص سل
  • تایید شده توسط کلینیک روماتولوژی کرج
  • انجام آزمایشهای طب کار
  • امکان انجام نمونه گیری در منزل
  • طرف قرارداد بیمه ها
* در راستای اجرای برنامه EQAS نتایج آزمایشگاه پاتوبیولوژی به صورت دوره ای توسط مراجع معتبر کنترل می شود
آدرس
بلوار طالقانی شمالی نرسیده به آزادگان پلاک 831 ساختمان سپید واحد 5 و 12
تلفن : ۳۲۲۳۵۷۰۱
فاکس : ۳۲۲۲۹۷۹۵